Lidgelden.

         Iedereen is welkom in onze club, van jong tot minder jong, van beginners tot ervaren spelers.
Kom gerust vrijblijvend eens langs om kennis te maken en een balletje te slaan.

Wij trachten iedereen een goed gevoel te geven en streven naar een verdere sportieve ontwikkeling van elke speler. Spelers die in een andere club zijn aangesloten, zijn uiteraard ook welkom op de trainingen. Wij vragen dan om zich aan te sluiten op recreatieve basis.

Er zijn steeds gediplomeerde trainers aanwezig die u, indien u dit wenst, nuttige tips kunnen geven.

Recreatieve spelers betalen € 100 per jaar.
Volwassen competitiespelers betalen € 120 per jaar.
Jeugd competitiespelers betalen € 100 per jaar.
Indien er meerdere spelers uit hetzelfde gezin inschrijven, wordt vanaf het 2de jeugdlid een tarief van
€ 90 gevraagd.

De openingsuren kan u op deze site ook terugvinden.

Ons rekeningnummer : 001-5939417-86
 
Rekeningnummer : 001-5939417-86
Land : BELGIUM
IBAN papier formaat : BE78 0015 9394 1786
IBAN elektronisch formaat : BE78001593941786


Belangrijk: Via uw mutualiteit kan u documenten aanvragen om een deel van
uw lidgeld terug te krijgen!
 
TTC Ninove