Lidgelden

Iedereen is welkom in onze club, van jong tot minder jong, van beginners tot ervaren spelers.
Kom gerust vrijblijvend eens langs om kennis te maken en een balletje te slaan.

Wij trachten iedereen een goed gevoel te geven en streven naar een verdere sportieve ontwikkeling van elke speler. Spelers die in een andere club zijn aangesloten, zijn uiteraard ook welkom op de trainingen. Wij vragen dan om zich aan te sluiten op recreatieve basis.

Er zijn steeds gediplomeerde trainers aanwezig die u, indien u dit wenst, nuttige tips kunnen geven.

De tarieven voor seizoen 2023 – 2024:

Recreatieve leden

120€ 

Competitie leden - Herencompetitie

145€ 

Jeugdleden /Jeugd- &Herencompetitie

120€  Vanaf de 2de jeugdspeler uit

eenzelfde gezin,bedraagt het tarief € 100.De openingsuren kan u op deze site ook terugvinden.

Ons rekeningnummer : BE78 0015 9394 1786

Land :BELGIUM

IBAN papier formaat :BE78 0015 9394 1786

IBAN elektronisch formaat :BE78001593941786Belangrijk: Via uw mutualiteit kan u documenten aanvragen om een deel van
uw lidgeld terug te krijgen! (Bij het begin van het seizoen krijgt elk lid  een universeel en  ingevuld formulier voor de mutualiteit)