29/09/2021 Reserveren voor de trainingen kan hier

Hier kan je reserveren om deel te nemen aan de voorziene trainingsmomenten!

Inschrijven in princiep voor 1 sessie per dag, wanneer de tweede sessie niet vol geboekt is kan de 

verantwoordelijke nog toestaan ook aan de 2de sessie deel te nemen zodat iedereen kans krijgt om te oefenen.

Het Bestuur