17/05/2021 TTC Ninove leeft meer dan ooit en maakt zich klaar voor een nieuwe start!

We zijn nog voorzichtig maar toch bereiden wij ons voor op een nieuwe start. De leden krijgen misschien wat veel vragen en info te verwerken maar toch vragen we hun intenties mede te delen.

De secretaris vraagt het inschrijvingsformulier voor komend seizoen, er is ook een al een vraag naar lidgeld gekomen en mondjesmaat word er gevolgen aan gegeven. Belangrijk is dat de inschrijvingen gebeuren om de ploegen te kunnen samen stellen. 

De statutaire vergadering die als video-vergadering werd aangekondigt zal uiteindelijke doorgaan op dinsdag 15 juni om 19u30 in het lokaal. We proberen het kort te houden vermits iedereen liever een balletje zal slaan.

En last but.... De trainers doen een bevragen waarvan het resultaat zal helpen om de trainingsmomenten eventueel aan te passen en te verbeteren. Ook om te kijken of andere activiteiten mogelijk zijn. Het is dus ook voor hen belangrijk om het formulier ingevuld terug te bezorgen.

Het jeugd bestuur zal ons heel binnenkort verwennen met een leuk filmke, wat we zeker aan onze leden niet zullen onthouden.

Vragen of ideetjes, spreek er over met  bestuur en trainers