03/04/2021 Wij zijn nog niet aan de nieuwe patatten!

Inderdaad, we waren al plannen aan het maken om onze geliefkoosde sport terug in ons leven te laten toen het scorebord ineens terug sterk in ons nadeel ging staan. Gelukkig houden onze allerkleinsten ons bij de les; zij kunnen elke zaterdag oefenen, als mogen ze met niet meer dan 10 zijn. Daar waar we nog maar aan week 21 zitten zijn de nieuwe klassementen al gekend en is er van een eindronde geen spraak. De taarten zijn verkocht, merci eters en medewerkers, en het ribbtjesfestijn gaan we voor de tweede keer skippen. We spreken al maanden over het einde van de tunnel die in zicht komt maar eigenlijk is het de horizon die telkens we naderen, terug achteruit kruipt! Samen leven we van hoop, hoop op snelle beterschap zodat de paletten terug kunnen gekruisd worden! Stil zitten ligt niet in onze aard, een normaal seizoen is in volle voorbereiding. We wensen vriend en vijand een prachtige toekomst, rotjaren schrappen we uit ons geheugen! Meer nieuws kan je ook vinden op de website van de provincie www.ovl.vttl.be !